Finn Öhlund

Base: Stockholm

About

Betraktar live-vjandet som den visuella, grafiska och filmiska form av musikaliska improvisation det är. Stor tonvikt på lekfullheten i kolorit, rytm och bildval.

Advertisning