Refekation

(Oskar Ekeblad)
Base: Stockholm

About

Rörelse som beskriver sinnesstämningar i musiken är centralt, men även strukturer och mönsterverkan är viktiga inslag.
De första animationerna som gjordes med vj-ing i åtanke var animerade målningar. Även om kameran används mer idag ligger samma grundtanke och estetik kvar. Ofta figurativt som gränsar till abstrakt. Helst ska det även hålla ett högt tempo, med många hårda klipp.

Interaktiva videoinstallationer är också sjukt roligt att göra, det finns få saker som faschinerar mer än att bli del av sina visuals.

Advertisning