VJ-workshop på Konstfack

October 14, 2008 | Posted by Joel Dittrich | 3 Comments
Posted in workshop

Förra måndagen höll jag i en VJ-workshop i Svarta Havet på Konstfack. Deltagarna var precis som jag själv, blivande Konst- och Medialärare som nu studerar 5:e och sista året.

Vi började med att se några filmer från DVDn som följer med boken “VJ: audio-visual art + VJ culture” [Laurence King 2006].

Därefter följde en genomgång av grundläggande funktioner och möjligheter i Modul8 2.5.

Temat var formless – precis som i vår ordinarie kurs, utifrån teorier av fransmannen George Bataille (1897-1962), som var filosof och författare. Han var 1929-1930 redaktör för tidskriften “Documents” som blandade konst, arkeologi, etnografi och populärkultur på ett sådant sätt att koventionella idéer om det så kallade primitiva och det så kallade ideala omkullvältes. Bataille motsatte sig den akademiska världen och dess idé om ett system med en allomfattande ordning och mätbarhet.

Detta gör formless intressant att ha som utgångspunkt under en VJ-workshop i en akademisk kontext. Kanske man kortfattat kan säga att begreppett formless handlar om att ifrågasätta vad som egentligen är “hög konst”, om nu något alls kan vara det i vårt efter-postmodernismen-samhälle…?

Formless har 1996 av Rosalind Krauss och Yves Alain-Bois delats in i fyra kategorier: låga material, horisontalitet, puls och entropi. Live visuals/VJ-ing förhåller sig ofta till alla fyra, precis som man också kan relatera live visuals/VJ-ing till samma områden som det skrevs om i Documents.

Hur som helst, det är alltid spännande att sätta verktyg i händerna på någon som aldrig använt dem. Vi använde mobilkameror för att filma råmaterial, gjorde några korrigeringar i Final Cut och blandade upp med live feed från en DV-kamera. Mot slutet av dagen blev det en hel del aha- och wowupplevelser, vilket glädjer mig mycket!

Självklart visade jag även vjunion.se och kan redan nu tipsa om att öppna workshops kommer anordnas så småningom. Håll koll på bloggen för info.

Tack till Martin Söderblom för foto och den spontana genomgången av Resolume 2.4.

Stay sharp!

3 Responses to VJ-workshop på Konstfack

  1. Hur kommer man i kontakt och anmäler sig till era workshops?

    Mvh Jennifer

  2. SVJU har ännu inte haft någon öppen undervisning, utan det har varit som en del i kurser på skolor som jag föreläst och hållit i workshops. Tanken är att vi ska styra upp det framöver dock! Som sagt, håll koll på bloggen för info! Jag sparar också din adress och ska försöka komma ihåg att maila dig.

    Mvh Joel

Advertisning